Teatr uliczny Warszawa – teatr uliczny na terenie całego kraju

Teatr Kubika z powodzeniem prowadzi i realizuje artystyczne spektakle teatralne w przestrzeni publicznej, na ulicach i placach miast, przekraczając magiczną barierę pomiędzy widzem i aktorem. Teatr uliczny bez charakterystycznej sceny, kurtyny czy kulis daje wiele nowych możliwości współpracy aktorów z widzami. Włączając widzów w świat teatru, aktywizując do udziału w spektaklach plenerowych, artyści Teatru Kubika wzbudzają w widzach wiele pozytywnych odczuć, bez względu czy dotyczy to dzieci czy dorosłych.